Привіт! А ми тебе не впізнали :)
Або увійдіть через соц. мережу

Політика конфіденційності

Головна » Політика конфіденційності

1. Загальні положення

 1. Справжня Політика конфіденційності визначає порядок обробки та захисту інформації про користувачів сайту, lebid.pro, розташованого на доменному імені https://lebid.pro (далі - «Сайт»).
 2. Користувачами сайту lebid.pro визнаються повнолітні дієздатні фізичні та юридичні особи, зареєстровані на сайті і використовують його технічні можливості і функціонал.
 3. Здійснюючи реєстрацію на сайті, кожен користувач підтверджує свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності, а в разі незгоди користувача з даними умовами, використання сайту і його сервісів повинно бути негайно припинено.
 4. Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення. Правила регулюють збір, зберігання, поширення і захист інформації про користувачів сайту lebid.pro.
 5. Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.

2. Права Користувача

 1. Надаючи послуги сайту Адміністрація, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:
  • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використовувати сайт відповідно до його призначення;
  • вказує достовірну інформацію про себе, своїх контактних даних в обсягах, необхідних і достатніх для користування послугами сайту.
 2. Адміністрація не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про користувачів, користувачі самостійно визначають зміст і склад інформації для цілей використання сайту.
 3. Користувачі мають право:
  • здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе на сайті з використанням логіна і пароля;
  • самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе, за умови, що такі зміни і виправлення містять актуальну і достовірну інформацію відповідно до цілей сайту;
  • видаляти інформацію про себе з сайту;
  • вимагати від Адміністрації сайту уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо такі дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети використання сайту і при відсутності технічної можливості самостійно виконати такі дії;
  • отримувати від Адміністрації інформацію, що стосується обробки інформації про нього, його персональних даних.

3. Склад інформації про користувачів

 1. Адреса електронної пошти є мінімально необхідною інформацією про Користувача. За бажанням Користувача він може вказати ім'я, місце проживання, часовий пояс, відомості про себе у вільній формі.

4. Порядок обробки інформації про користувачів, персональних даних

 1. Обробка інформації, персональних даних користувачів здійснюється на законній основі виключно з метою належного використання сайту. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями, що виходять за рамки використання сайту.
 2. Обробка інформації, персональних даних користувачів здійснюється на підставі принципів законності цілей і способів обробки, відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, інформації, способів обробки цілям обробки персональних даних, неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.
 3. При обробці персональних даних Адміністрація в повному обсязі дотримується правил і принципи Закону України від 1 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних», зобов'язується не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних поза цілей їх обробки.
 4. Інформація та персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв'язку з виконанням вимог законодавства. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних (користувача), не довше ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних (тобто до моменту видалення облікового запису користувача з сайту).
 5. Знищення інформації і персональних даних про користувача проводиться при:
  • самостійному видаленні Користувачем даних з сайту, в тому числі при видаленні облікового запису;
  • видаленні Адміністрацією інформації про користувача в разі порушення обмежень, встановлених Угодою.
 6. Адміністрація приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту інформації та персональних даних користувачів від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій у обсязі, який доступний згідно з технічними властивостями сайту з урахуванням його сутності.
 7. Для авторизації на сайті використовується логін (адреса електронної пошти) і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе користувач. Користувач самостійно зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.

5. Конфіденційність щодо неповнолітніх

 1. Використання сайту неповнолітніми має здійснюватися з урахуванням наступних вимог законодавства:
  1. відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років здійснюють операції з згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника.
  2. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі самостійно, без згоди батьків, усиновителів і попечителя: розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами;
  3. вчиняти дрібні побутові правочини, угоди по розпорядженню засобами, наданими законним представником або за згодою останнього третьою особою для певної мети або для вільного розпорядження.
 2. При реєстрації на сайті користувач підтверджує, що є громадянином, які досягли необхідного віку для здійснення угод, пов'язаних з придбанням представлених на сайті програмних модулів.
 3. Адміністрація не несе відповідальності за випадки використання сайту неповнолітніми, питання, що виникають у зв'язку з використанням сайту неповнолітніми повинні бути врегульовані їх законними представниками (батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками).

6. Зверненя від користувачів

 1. Користувачі мають право направляти Адміністрації сайту свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних за адресою: admin@lebid.pro
 2. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від користувачів (звернення в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.